1

Téma: Informace o guildě

Založení guildy
Guilda Czech Made vznikla na serveru Saurfang 29.10.2009. Zakládající členové se tehdy dohodli na opuštění původní a založení nové guildy, aby i název odpovídal hlavnímu zaměření guildy - sdružovat česky (ale i slovensky) mluvící hráče.

Vedení guildy
Zakládající guildmaster Tyran již není aktivním hráčem WoW. Z rodinných a časových důvodů se rozhodl stáhnout i z pozice guildmastera a vedení předal do rukou Mikalaie, který je nyní stávajícím guildmasterem guildy. Také v roli zástupců guildmastera - důstojníků guildy, se vystřídalo několik hráčů. Současnými členy vedení guildy jsou jsou kromě Mikalaie tito hráči: Alnath, Fratik (officer), Torakar, Alheka (banker)

Co je cílem guildy?
Cílem guildy je získávat hráče serveru Sarufang a dalších spojených serverů, kteří mluví česky nebo slovensky a jejich hlavním cílem ve hře není získání maximálního equipu, ale zejména zážitek ze hry, přátelství s ostatními hráči a všeobecná pohoda.

Z toho důvodu také nad zisk nejlepšího gearu preferujeme právě spíše zábavu a rozumnou dohodu. Jistým nepsaným pravidlem guildy při procházení novými raidy se stala snaha dodržovat přístup "wipujeme s úsměvem". Samozřejmě ne vždy se toto nepsané pravidlo podaří dodržet, ale pokud si hráči užijí hru, pak se daří plnit cíle guildy.

Pravidla guildy
Každá guilda má svá přesně definovaná nebo nepsaná pravidla. V našem případě jsme se rozhodli vydat se cestou etického kodexu, kterým se snažíme řídit. Jedná se spíše o soubor doporučení pro členy guildy, spíše než striktně omezující, svazující pravidla.

O koho máme zájem?
Zájem máme především o přátelské a pohodové hráče, kteří si umějí užít hru, ale ve hře se také chtějí dobře pobavit s ostatními, případně se někdy i setkat v reálném životě, při některém z guildovních srazů.

Mikalai, Guildmaster, administrátor webu a fóra
_______________________________________
další postavy v guildě: Greenleaf, Netopyr, Blackguard, Lightguard
postavy na druhé straně barikády: Plysak, Brumla