1 Naposledy upravil: Mikalai (2015-10-31 15:06:34)

Téma: Pravidla guildy a fóra, Etický kodex

Protože pravidla jsou příliš svazující a snahou Czech Made je spíše zajistit, aby se její členové cítili více příjemně, než vázáni nějakými striktními pravidly, rozhodli jsme se, že místo klasických pravidel stanovíme raději etický kodex.

Etický kodex guildy Czech Made

Členové guildy

 • se chovají tak, aby sebe, guildu i Hordu vždy reprezentovali a dělali tak dobré jméno guildě nejen mezi česky a slovensky mluvícími hráči

 • se snaží o to, aby Czech Made byla dobrým a příjemným útočištěm pro všechny členy guildy

 • se chovají k ostatním členům guildy, ale i ke všem ostatním hráčům slušně a s respektem

 • mezi sebou komunikují a snaží se spolu vycházet v dobrém

 • se snaží vypomáhat v guildě ostatním členům - jak starším, tak i nováčkům

 • přesto mají právo na odpočinek ve hře a mohou ohleduplně odmítnout pomoc

 • používají jako hlavní dorozumívací jazyky v guildě češtinu a slovenštinu a ve vztahu k ostatním hráčům angličtinu

 • považují za slušnost dát o sobě vědět ostatním, nejlépe na fóru, pokud budou delší dobu neaktivní (detaily níže v části Aktivita v guildě a na fóru)

 • se otevřeně hlásí ke svým postavám , aby ostatní vždy správně věděli, s kým jsou v kontaktu

 • se snaží spolupracovat, pokud to jde; snaží se podat pomocnou ruku i v případě guildovních raidů, ze kterých nezískají equip přímo oni, ale jsou nějak přínosné pro ostatní

 • se chovají dle pravidel stanovených raid leaderem - jak v guildovním raidu, tak i v raidu složeném z nečlenů guildy

 • se snaží zajistit spravedlivého rozdělení equipu získaného v raidu nebo dungu

 • hlásí porušení zákazu hackingu a cheatingu společnosti Blizzard Entertainment, Inc.

 • se snaží především bavit, protože vědí, že jde zejména o odpočinek od okolního světa


Členům guildy nepřísluší

 • používat hackovací a cheatingové nástroje pro úpravu funkce hry tak, aby je tyto pomůcky zvýhodňovaly oproti ostatním hráčům

 • urážet ostatní členy guildy nebo ostatní hráče

 • povyšovat se nad ostatní členy guildy nebo ostatní hráče

 • ustavičně kazit nebo znepříjemňovat hru ostatním

 • mást ostatní členy guildy nebo jiné hráče

 • krást loot tzv. ninjováním ani v guildovních akcích, ani v akcích pořádaných nečleny guildy

Mikalai, Guildmaster, administrátor webu a fóra
_______________________________________
další postavy v guildě: Greenleaf, Netopyr, Blackguard, Lightguard
postavy na druhé straně barikády: Plysak, Brumla

2

Re: Pravidla guildy a fóra, Etický kodex

Aktualizace 22. 6. 2014:
Členové guildy

 • považují za slušnost dát o sobě vědět ostatním, nejlépe na fóru, pokud budou delší dobu neaktivní

Doplněný popisek: (dlouhodobě nehrající členové, kteří o sobě nedali vědět na fóru, jsou po 1 - 2 měsících vyřazeni z guildy)

Mikalai, Guildmaster, administrátor webu a fóra
_______________________________________
další postavy v guildě: Greenleaf, Netopyr, Blackguard, Lightguard
postavy na druhé straně barikády: Plysak, Brumla

3

Re: Pravidla guildy a fóra, Etický kodex

Aktualizace 31.10.2015:
Komplexní přepsání pravidel pro ponechání postav v guildě a zachování platného přístupu na fórum guildy.

Přidání sekce Aktivita v guildě a na fóru

Drobné doplňující a jiné úpravy:
- Upravený popisek k aktivitě v guildě
- Opraven název společnosti Blizzard Entertainment, Inc. (doplněna čárka)
- Přejmenování tématu na Pravidla guildy a fóra, Etický kodex (původně Pravidla guildy - Etický kodex)

Mikalai, Guildmaster, administrátor webu a fóra
_______________________________________
další postavy v guildě: Greenleaf, Netopyr, Blackguard, Lightguard
postavy na druhé straně barikády: Plysak, Brumla

4

Re: Pravidla guildy a fóra, Etický kodex

Aktualizace 12.9.2020
Odstranění některých pravidel, která nedávala příliš smysl po přesunu fóra na Discord.
Zrušení zastaralých pravidel týkajících se nečinnosti a aktivity na fóru.

Mikalai, Guildmaster, administrátor webu a fóra
_______________________________________
další postavy v guildě: Greenleaf, Netopyr, Blackguard, Lightguard
postavy na druhé straně barikády: Plysak, Brumla