1 Naposledy upravil: Mikalai (2015-10-31 15:06:34)

Téma: Pravidla guildy a fóra, Etický kodex

Protože pravidla jsou příliš svazující a snahou Czech Made je spíše zajistit, aby se její členové cítili více příjemně, než vázáni nějakými striktními pravidly, rozhodli jsme se, že místo klasických pravidel stanovíme raději etický kodex.

Etický kodex guildy Czech Made

Členové guildy

 • se chovají tak, aby sebe, guildu i Hordu vždy reprezentovali a dělali tak dobré jméno guildě nejen mezi česky a slovensky mluvícími hráči

 • se snaží o to, aby Czech Made byla dobrým a příjemným útočištěm pro všechny členy guildy

 • se chovají k ostatním členům guildy, ale i ke všem ostatním hráčům slušně a s respektem

 • mezi sebou komunikují a snaží se spolu vycházet v dobrém

 • sledují web a fórum guildy, kde komunikují s ostatními členy guildy mimo hru

 • se snaží vypomáhat v guildě ostatním členům - jak starším, tak i nováčkům

 • přesto mají právo na odpočinek ve hře a mohou ohleduplně odmítnout pomoc

 • používají jako hlavní dorozumívací jazyky v guildě češtinu a slovenštinu a ve vztahu k ostatním hráčům angličtinu

 • považují za slušnost dát o sobě vědět ostatním, nejlépe na fóru, pokud budou delší dobu neaktivní (detaily níže v části Aktivita v guildě a na fóru)

 • se otevřeně hlásí ke svým postavám , aby ostatní vždy správně věděli, s kým jsou v kontaktu

 • se snaží spolupracovat, pokud to jde; snaží se podat pomocnou ruku i v případě guildovních raidů, ze kterých nezískají equip přímo oni, ale jsou nějak přínosné pro ostatní

 • se chovají dle pravidel stanovených raid leaderem - jak v guildovním raidu, tak i v raidu složeném z nečlenů guildy

 • se snaží zajistit spravedlivého rozdělení equipu získaného v raidu nebo dungu

 • hlásí porušení zákazu hackingu a cheatingu společnosti Blizzard Entertainment, Inc.

 • se snaží především bavit, protože vědí, že jde zejména o odpočinek od okolního světaČlenům guildy nepřísluší

 • používat hackovací a cheatingové nástroje pro úpravu funkce hry tak, aby je tyto pomůcky zvýhodňovaly oproti ostatním hráčům

 • urážet ostatní členy guildy nebo ostatní hráče

 • povyšovat se nad ostatní členy guildy nebo ostatní hráče

 • ustavičně kazit nebo znepříjemňovat hru ostatním

 • mást ostatní členy guildy nebo jiné hráče

 • krást loot tzv. ninjováním ani v guildovních akcích, ani v akcích pořádaných nečleny guildy


Aktivita v guildě a na fóru
 • dlouhodobě nehrající členové, kteří o sobě nedali vědět na fóru, jsou při neaktivitě vyřazeni z guildy

 • vyřazení je řešeno na základě ranku - Initiates: 1 měsíc, Members: 2 měsíce od posledního přihlášení postavy do hry

 • v případě neaktivity delší jak 2 měsíce může hráč na fóru v sekci Absence zažádat o změnu ranku u své hlavní postavy na rank Lost Soul

 • postava s ranekm Lost Soul zůstává v guildě do doby, dokud je hráč aktivní na fóru

 • v případě převedení hlavní postavy na rank Lost Soul jsou následně všechny postavy s rankem Alt vyřazeny z guildy

 • hráči s platným plným přístupem na fórum mohou vždy zažádat kteréhokoliv officera o přijetí jakékoliv své postavy znovu do guildy, tomuto přijetí postavy nemusí předcházet podání přihlášky

 • přístup na fórum zůstává zachovaný v plném rozsahu bez ohledu na postavy v guildě po dobu 6 měsíců od posledního přihlášení na fórum

 • po 6 měsících od nepřihlášení je účet na fóru změněn na rank Renegade a hráč při svém návratu musí zažádat o znovu zpřístupnění fóra (stačí PM nebo e-mail správci fóra)

 • hráči by měli pravidelně sledovat dění na fóru, pokud ovšem nastane výjimečná situace, kdy by hráč byl aktivní ve hře, ale nepřihlásil se na fórum po dobu 6 měsíců, účet na fóru je mu zachován, pokud ovšem následně opustí z jakéhokoliv důvodu guildu, je mu jeho rank na fóru okamžitě změněn na rank Renegade

Mikalai, Guildmaster, administrátor webu a fóra
_______________________________________
další postavy v guildě: Greenleaf, Netopyr, Blackguard, Lightguard
postavy na druhé straně barikády: Plysak, Brumla

2

Re: Pravidla guildy a fóra, Etický kodex

Aktualizace 22. 6. 2014:
Členové guildy

 • považují za slušnost dát o sobě vědět ostatním, nejlépe na fóru, pokud budou delší dobu neaktivní

Doplněný popisek: (dlouhodobě nehrající členové, kteří o sobě nedali vědět na fóru, jsou po 1 - 2 měsících vyřazeni z guildy)

Mikalai, Guildmaster, administrátor webu a fóra
_______________________________________
další postavy v guildě: Greenleaf, Netopyr, Blackguard, Lightguard
postavy na druhé straně barikády: Plysak, Brumla

3

Re: Pravidla guildy a fóra, Etický kodex

Aktualizace 31.10.2015:
Komplexní přepsání pravidel pro ponechání postav v guildě a zachování platného přístupu na fórum guildy.

Přidání sekce Aktivita v guildě a na fóru

Drobné doplňující a jiné úpravy:
- Upravený popisek k aktivitě v guildě
- Opraven název společnosti Blizzard Entertainment, Inc. (doplněna čárka)
- Přejmenování tématu na Pravidla guildy a fóra, Etický kodex (původně Pravidla guildy - Etický kodex)

Mikalai, Guildmaster, administrátor webu a fóra
_______________________________________
další postavy v guildě: Greenleaf, Netopyr, Blackguard, Lightguard
postavy na druhé straně barikády: Plysak, Brumla