Pravidla užívání fóra

Po registraci na fóru si také přečtěte pravidla guildy, rozepsané v jednotlivých kategoriích zde: Pravidla

Před registrací na fórum je nezbytné přečíst si následující informace a odsouhlasit podmínky fóra.

Na fórum přistupují pouze členové, nebo zájemci o členství guildy Czech Made z oficiálního WoW serveru Saurfang. V případě, že nepatříte k ani jedné z těchto skupin, pak jsou tyto stránky pro Vás k ničemu a je zbytečné se zabývat registrací.

Registrujte se pod stejným jménem, jaké používáte nejčastěji ve hře, aby Vás ostatní mohli snadno rozpoznat. Správce webu si vyhrazuje právo na úpravu Vašeho přihlašovacího jména nebo podpisu, v zájmu minimalizace matení ostatních uživatelů fóra.

V případě zjištění, že registrace neproběhla za výše zmíněným účelem, účet může být, a s největší pravděpodobností také bude, zablokován.

Svým přístupem na toto fórum souhlasíte s těmito podmínkami. Správce fóra si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit, o této změně budou registrovaní uživatelé informováni přímo na fóru. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním tohoto fóra s těmito podmínkami souhlasíte.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí provozovatel tohoto fóra, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že provozovatel tohoto fóra a jím pověřené osoby má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože toto fórum ani PunBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá provozovatel tohoto fóra ani PunBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Toto fórum kvůli svému provozu sleduje několik základních údajů od jeho návštěvníků. Jedná se o automaticky získávané informace a manuálně zadané informace v průběhu registrace, nebo po registraci.

Mezi automaticky získávané informace patří:

  1. cookies z prohlížeče, které obsahují identifikaci vašeho účtu - údaje o přihlášení, aby nebylo nutné se opakovaně přihlašovat na fórum při každé návštěvě
  2. typ operačního systému a webového prohlížeče, ze kterého na fórum přistupujete - tyto údaje, pokud jsou dále nějak zpracovávány, tak zcela anonymně a slouží pouze pro analýzu návštěvnosti fóra
  3. IP adresa - ta je interně sledována u každého přihlášení a příspěvku pro případ porušení těchto pravidel
  4. základní aktivita registrovaného uživatele - datum registrace na fóru, datum posledního přihlášení, datum napsání posledního příspěvku, počet zapsaných příspěvků - tyto informace jsou sledovány kvůli návštěvnosti fóra ve spojitosti s konkrétním účtem a také kvůli případnému odebrání přístupu do určitých sekcí fóra po dlouhodobém nepřihlášení kvůli bezpečnosti

Jediným povinně poskytnutým údajem je e-mailová adresa uživatele při registraci nového účtu. Ta je s účtem pevně svázána a slouží pro jednoznačnou identifikaci uživatele zejména při resetování hesla, nebo nutnosti uživatele kontaktovat ve spojitosti s provozem fóra.

Veškeré další údaje poskytnuté uživatelem fóra jsou zcela dobrovolné a lze je kdykoliv aktualizovat, doplnit, nebo odstranit, přímo v nastavení profilu uživatele.

Každý uživatel má právo zažádat o odstranění jeho účtu, čímž dojde k nenávratnému vymazání uživatelského účtu a údajů s ním spojených. Na fóru ovšem zůstanou zachovány příspěvky uživatele, byť nadále již v anonymní podobě, a IP adresy zaznamenané u psaní jednotlivých příspěvků. Pro žádost o vymazání účtu kontaktujte správce fóra přes soukromou zprávu (PM) přes tento odkaz, do předmětu zprávy vepište "Žádost o zrušení účtu" a do textu zprávy stručné odůvodnění.

Toto fórum je postaveno na systému PunBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“.

PunBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o PunBB navštivte stránky projektu PunBB nebo stránky české podpory PunBB.